Wanneer worden de resultaten gepubliceerd?

De resultaten uit de maandenquête worden aan het einde van de verslagmaand gepubliceerd in StatLine tabellen op de CBS website. De resultaten uit de kwartaalenquête worden halverwege de maanden februari, mei, augustus en november gepubliceerd eveneens in StatLine tabellen op de CBS website. Een publicatieplanning met precieze data is beschikbaar op de website van het CBS.