Op wat voor financiering heeft de vragenlijst betrekking?

We zijn geïnteresseerd in nieuwe, externe financiering. Daarmee bedoelen we alle vormen van nieuw aan te trekken extern vermogen. Dat betekent extern eigen vermogen (investeringen door bekenden, private investeerders, crowdfunding op basis van aandelen) en al het vreemd vermogen (kort- en langlopend, bankkrediet, rekeningcourant, leverancierskrediet, leasing, factoring, etc.). Omdat we het over nieuwe financiering hebben, bedoelen we bij rekeningcourant een uitbreiding van of aanvulling op deze faciliteit.