Welke cijfers heeft het CBS over onderwijsfinanciën?

Het CBS heeft de financiële gegevens van door de overheid bekostigde onderwijsinstellingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.
De exploitatierekeningen geven een gedetailleerd overzicht van de baten en lasten van de bekostigde onderwijsinstellingen per onderwijssector, de balans geeft inzicht in de bezittingen en de schulden. Verder worden de (des-)investeringen door bekostigde instellingen gepubliceerd.
Het CBS publiceert ook de uitgaven en ontvangsten van de overheid, huishoudens, bedrijven en organisaties in het buitenland aan onderwijs. Dit betreft uitgaven aan regulier onderwijs dat zowel aangeboden kan worden door onderwijsinstellingen die door de overheid worden gesubsidieerd als door particuliere onderwijsinstellingen. Er wordt een onderverdeling gemaakt naar primair, secundair en tertiair onderwijs. Daarbij publiceert het CBS (inter)nationale indicatoren over de totale onderwijsuitgaven, overheidsuitgaven aan onderwijs en de uitgaven aan onderwijsinstellingen. Deze indicatoren worden onder andere gerelateerd aan het bruto binnenlands product (bbp).
Voor de uitgaven van de overheid voor onderwijs heeft het CBS een historische reeks beschikbaar vanaf 1900 tot heden. Hierin zijn de uitgaven aan studiefinanciering apart zichtbaar en worden de overheidsuitgaven ook gerelateerd aan het bruto binnenlands product (bbp).