Wat is seizoencorrectie?

Een seizoencorrectie is het corrigeren van maand- of kwartaalcijfers voor jaarlijks terugkerende patronen, om de onderliggende ontwikkeling beter zichtbaar te maken. Een voorbeeld van zo’n patroon is dat het gasverbruik van huishoudens in de winter altijd hoger is dan in de zomer. Andere voorbeelden zijn feest- en vakantiedagen, vakantie-uitkeringen in mei en bonussen in december. Door een reeks cijfers voor dergelijke patronen te schonen, kunnen maand- of kwartaalcijfers onderling vergeleken worden zonder storende seizoeneffecten. Zo kan ook beter een omslag in de ontwikkeling worden vastgesteld.