Hoeveel mannen en vrouwen hebben te maken met huiselijk geweld?

Mannen en vrouwen waren in 2020 nagenoeg net zo vaak slachtoffer van fysiek geweld in huiselijke kring. Zo kreeg van de bevolking van 16 jaar of ouder 3,4 procent van de mannen en 3,9 procent van de vrouwen in de afgelopen 12 maanden te maken met fysiek huiselijk geweld. De plegers zijn vaker man dan vrouw: van de slachtoffers is 47 procent door een man gewelddadig behandeld en 32 procent door een vrouw.