Hoeveel mannen en vrouwen hebben te maken met huiselijk geweld?

Vrouwen gaven in 2022 vaker dan mannen aan slachtoffer te zijn geweest van een of meerdere vormen van huiselijk geweld. Zo kreeg van de bevolking van 16 jaar of ouder 8 procent van de mannen en 10 procent van de vrouwen in de afgelopen twaalf maanden te maken met huiselijk geweld. Huiselijk geweld wordt het vaakst door een partner of ex-partner gepleegd.