Hoe wordt in de matrix omgegaan met oninbare debiteuren?

De oninbare debiteuren worden via de exploitatie als negatieve baat op de desbetreffende functie geboekt. De categorie die gebruikt wordt hangt af van de aard van de debiteur. Betreft het een belasting/heffing gerelateerde debiteur, verwachten wij de categorie behorende bij de desbetreffende belasting/heffing. Dit zijn categorie 3.4 Overige goederen en diensten en 4.0.1 (Belasting op producenten) of 4.0.2 (Belasting op inkomen van gezinnen) als deze opsplitsing gemaakt kan worden. Indien de toewijzing naar functie niet gemaakt kan worden voor de belastingen wordt hiervoor 940 gebruikt, de categorie die in dit geval gebruikt wordt is 4.0.1, dit betreft een grijze cel in de matrix.
Gaat het echter om bijvoorbeeld een debiteur met betrekking op huren, dan verwachten wij categorie 3.4 (Overige goederen en diensten).