Klachtenregeling van het CBS

© CBS

De klachtenregeling van het CBS (PDF) vindt u hier.

U kunt uw klacht schriftelijk sturen aan het:

 

Centraal Bureau voor de Statistiek

Contactcenter CBS 

Postbus 4481
6401 CZ Heerlen