Verzorgt het CBS voorlichting over de nieuwe voorschriften?

Bureau KREDO van het CBS informeert provincies, waterschappen, gemeenten en softwarehuizen over de nieuwe voorschriften ten aanzien van de aanlevering aan het CBS.
De waterschappen hebben in twee grote bijeenkomsten de informatie ontvangen.
Voor vragen kan contact worden opgenomen met Bureau KREDO.