Wat is de levensverwachting en hoe wordt deze berekend?

De levensverwachting is het aantal jaren dat iemand naar verwachting nog heeft te leven. De berekening van de levensverwachting gaat er van uit dat de sterftekansen in de toekomst niet zullen veranderen. Wanneer de leeftijdspecifieke sterftekans afneemt door bijvoorbeeld een verbetering van de gezondheidszorg, onderschat de berekende levensverwachting de uiteindelijke levensverwachting.