Wat is de levensverwachting en hoe wordt deze berekend?

De levensverwachting is het aantal jaren dat iemand naar verwachting nog heeft te leven. De berekening van de levensverwachting gaat ervan uit dat de sterftekansen in de toekomst niet zullen veranderen. Wanneer door bijvoorbeeld een verbetering van de gezondheidszorg de leeftijdsspecifieke sterftekansen afnemen, zal de uiteindelijk levensverwachting hoger zijn dan de berekende levensverwachting. Over het algemeen leven mensen gemiddeld dus langer dan de levensverwachting aangeeft.

Naast de levensverwachting per periode, berekent het CBS ook een levensverwachting per geboortegeneratie. Hierin is af te lezen hoe lang een generatie geboren in een bepaald jaar gemiddeld heeft geleefd. Deze tabel wordt daarnaast aangevuld met een prognose, zodat bekeken kan worden hoe lang een persoon uit een bepaald geboortejaar naar verwachting (nog) te leven heeft.

Hoe de levensverwachting wordt berekend wordt in onderstaand artikel 'De levensverwachting meet de sterfte' uitgelegd.