Ik heb de enquête ingevuld. Waarom krijg ik dan toch een rappelbrief?

Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de brief elkaar gekruist hebben.
Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop ‘Opslaan’ heeft gebruikt, in plaats van de knop ‘Verzenden’. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop ‘Verzenden’.