Moet ik mijn werknemers/Ondernemingsraad (OR) meenemen?

Als voorwaarde voor deelname aan de Barometer Culturele Diversiteit stelt het CBS dat deelname aan de Barometer aan de OR of anderszins aan de eigen werknemers gemeld wordt, conform het transparantiebeginsel van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).

Op het moment dat u zelf gegevens gaat delen of op het moment dat u wijzigingen in uw aanname- of personeelsbeleid overweegt, gelden de reguliere afwegingen die uw organisatie daarover maakt (zie wet op de ondernemingsraden).

Voor advies over het informeren en raadplegen van uw werknemers/OR kunt u contact opnemen met SER Diversiteit in Bedrijf, via e-mailadres DIB@ser.nl.