Moet ik mijn werknemers/Ondernemingsraad (OR) meenemen?

Het is uw afweging of en hoe u ervoor kiest om uw werknemers en/of de OR hierover te informeren en/of te raadplegen. Op het moment dat u zelf gegevens gaat delen of op het moment dat u wijzigingen in uw aanname- of personeelsbeleid overweegt, gelden de reguliere afwegingen die uw organisatie daarover maakt (zie wet op de ondernemingsraden).

Als voorwaarde voor deelname aan de Barometer stelt het CBS dat deelname aan de Barometer aan de OR of anderszins aan de eigen werknemers gemeld wordt, conform het transparantiebeginsel van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).

Voor advies over het meenemen van uw werknemers/OR kunt u contact opnemen met SER Diversiteit in Bedrijf, via e-mailadres barometer@ser.nl.