Welke gegevens worden in de internetvragenlijst gevraagd?

De gegevens die in de vragenlijst hebben betrekking op het aantal tijdelijke huurcontracten dat u mogelijk heeft afgesloten. U kunt hierbij denken aan jongerencontracten, campuscontracten voor studenten en promovendi, grote gezinnencontracten, tijdelijke huurcontracten voor bepaalde tijd en tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet. Tevens wordt gevraagd hoeveel bruikleenovereenkomsten (antikraak) u heeft afgesloten.