De gemeente verstrekt subsidie voor verbetering aan panden die op de gemeentelijke monumentenlijst staan. Onder welke categorie vallen deze subsidies?

Subsidies die u verleent i.v.m. verbetering van panden op de monumentenlijst behoren terecht te komen onder de categorie 4.3. Het is echter afhankelijk van de aard van de instelling die de overdracht ontvangt of dit 4.3.1 ( aan overheidsinstellingen) betreft of 4.3.2 (aan niet- overheidsinstellingen). Dit staat verder omschreven op blz. 131 en 132 van de MR Informatie voor Derden.