Wat is macro-economie?

Macro-economie is het onderdeel van de economische wetenschap dat zich bezighoudt met de bestudering van 'geaggregeerde grootheden'. Dit zijn economische indicatoren die gelden voor grote groepen, bijvoorbeeld alle bouwbedrijven, alle huishoudens, of Nederland als geheel. Binnen het CBS worden deze economische indicatoren geraamd op basis van micro-data, gegevens voor afzonderlijke bedrijven of individuen. Voorbeelden van macro-economische indicatoren zijn het bbp, de werkgelegenheid, de consumptie, de investeringen en de handel met het buitenland. Nieuws en cijfers staan in het dossier macro-economie.