Hoe maak ik een selectie van de bon?

© CBS

Na het fotograferen van de kassabon maakt u een selectie van de producten/diensten en bijbehorende prijzen. Alle andere informatie, zoals de naam van de winkel en het totaalbedrag selecteert u niet.
- Schuif met uw vinger over het scherm om de juiste selectie te maken. Leg bijvoorbeeld uw vingertop op de linker schermhelft, onder het midden. U kunt nu de linker benedenhoek van het kader verplaatsen door met uw vingertop over het scherm te bewegen. Legt u uw vingertop op de rechter schermhelft boven het midden, dan kunt u de rechter bovenhoek van het kader verplaatsen. U hoeft uw vingertop dus niet precies op een hoek te leggen.
- Door de vier hoeken te verplaatsen, maakt u een selectie van de producten/diensten en bijbehorende prijzen. Vervolgens tikt u op V om te bevestigen.
- De uitsnede van de bon verschijnt in beeld. Tik nogmaals op V om te bevestigen.