Waarom staan er zowel data in AZW Statline én in het AZW Dossier?

Het CBS publiceert reguliere cijfers over de arbeidsmarkt in zorg en welzijn in AZW StatLine. Naast deze reguliere cijfers zijn er incidentele vragen voor aanvullend statistisch onderzoek van het ministerie van VWS, de landelijke arbeidsmarktfondsen en/of RegioPlus. Deze uitkomsten worden gepubliceerd in het AZW Dossier onder het kopje ‘Meer data’.

Het gebruik van het AZW Dossier wordt toegelicht in deze instructievideo's.