Waarom worden de gegevens over 2020 gevraagd? 2020 Is anders dan andere jaren, en geeft daarom geen goed beeld.

De vorige enquête was over 2016. Binnen de Europese verordening statistieken over pesticiden is afgesproken dat elke lidstaat minimaal elke deelperiode van 5 jaar gebruikscijfers levert per gewas (en elk jaar verkoopcijfers van alle gewasbeschermingsmiddelen die op de markt gezet zijn). CBS houdt 4jaarlijkse frequentie aan. Veel middelen die in 2016 nog zijn gebruikt zijn in 2020 niet langer op de markt.