Hoeveel inwoners van Nederland rekenen zich tot een kerkelijke gezindte?

Ongeveer 56 procent van de inwoners rekenen zich tot een kerkelijke gezindte. In de StatLinetabel "Maatschappelijke participatie; sociale contacten, kerkelijke gezindte" staat om welke kerkelijke gezindten het gaat en hoe zich dit de laatste jaren heeft ontwikkeld.