Hoe weet ik wanneer nieuwe cijfers beschikbaar zijn?

Updates van StatLinetabellen staan op de pagina nieuwe en vernieuwde StatLine tabellen. Verder zijn er mailinglists voor de onderwerpen energiebalans, hernieuwbare energie en aardolietabellen. Vraag de Infoservice u aan deze mailinglists toe te voegen.