Is het mogelijk geautomatiseerd gegevens uit StatLine op te halen?

Onlangs is CBS gestart met het op proef beschikbaar stellen van Open Data. Datasets worden, op dit moment nog in een beperkte hoeveelheid,nu ook aangeboden op een manier die is toegespitst op app-ontwikkelaars. Meer informatie vindt u op de pagina over Open data.