Hoe worden kosten voor interne verhuizingen geboekt?

Interne verhuizingen dienen verantwoord te worden op categorie 2.3.1 of categorie 8.2. Dit is afhankelijk van de situatie.

Indien interne verhuizingen gepaard gaan met de inhuur van niet tot de provincie behorende organisaties, zoals verhuisbedrijven, bedrijven die computer- en telefoonaansluitingen verzorgen, worden deze kosten gerangschikt onder categorie 2.3.1 "Aankopen niet duurzame goederen en diensten". Het gaat hier namelijk om overige diensten verzorgd door derden. Wanneer de verhuizingen worden verzorgd door een interne (provinciale) dienst, worden de aan de kostendragers (functies) in rekening gebrachte kosten met de verrekencode 8.2 geboekt.