Is mijn buurt aan het verloederen?

Het CBS publiceert in de Kerncijfers Wijken en Buurten objectieve data die over het algemeen uit registraties verkregen worden. Het verloederen van een buurt is een subjectief idee. Er zijn wel enkele variabelen die een indicatie geven van de sociaal-economische status van een buurt als de inkomensvariabelen en de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen. De interpretatie van de variabelen zal altijd met voorzichtigheid moeten gebeuren en in onderlinge samenhang. Een afnemend aantal inwoners van een buurt hoeft bijvoorbeeld niet altijd op leegstand van bestaande woningen te wijzen. Dit kan ook een gevolg zijn van herbouw van woningen, waardoor er ruimere woningen gebouwd worden dan er voorheen stonden.