Nederland vergrijst: waarom stijgt de sterfte niet?

Nederland vergrijst: de Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. De bevolking van 65 jaar of ouder nam toe van 14 procent in 2000 naar 19 procent in 2019. In 2019 zijn 3,3 miljoen inwoners van Nederland 65 jaar of ouder. 800 duizend van hen zijn zelfs 80 jaar of ouder.

Het aantal ouderen in de bevolking neemt toe omdat de levensverwachting stijgt. Vooruitgang in medische kennis en technologie en betere hygiëne, voeding en leefomstandigheden leidden tot een stijging van de levensverwachting. Tussen 2000 en 2019 nam de levensverwachting toe van 78,1 jaar naar 81,8 jaar. Vanwege de toename van het aantal ouderen neemt ook het aantal overledenen toe. In 2000 overleden 141 duizend inwoners. Dit nam toe tot 153 duizend in 2018.

In de periode 2002-2007 nam het aantal overleden af. In de periode 2008-2011 was het aantal overledenen stabiel. Dit is opmerkelijk gezien het toenemende aantal ouderen. In deze periode steeg de levensverwachting sneller dan voorheen en bleef de totale sterfte tijdelijk gelijk.