Is het mogelijk om ondersteuning te krijgen van het CBS bij het coderen van boekingen?

Dit is uiteraard mogelijk. Informatie kan gevraagd worden via bureau KREDO.