Wat heb ik er aan om de akkoordverklaring te ondertekenen?

Door akkoord te gaan met het publicatie van verkoopgegevens waarin de bijdrage van uw bedrijf mogelijk herkenbaar is, kan het CBS meer gedetailleerde data over in Nederland geproduceerde goederen beschikbaar stellen. Deze gegevens kunt u bijvoorbeeld gebruiken om een beter inzicht te krijgen in de positie van uw bedrijf op de markt. Deze data wordt ook gebruikt door bijvoorbeeld branche organisaties. Op Europees niveau kan in combinatie met gegevens over internationale handel de interne markt in kaart worden gebracht.