Wat wordt verstaan onder nieuwbouw koopwoningen?

Dit betreft alle koopwoningen die zijn (of worden) opgericht op een nieuw fundament en voor de eerste keer worden toegevoegd aan de woningvoorraad. Hiermee zijn gerenoveerde, huur- en getransformeerde woningen uitgesloten.