Moet de administratie elk kwartaal afgesloten worden?

Op kwartaalbasis hoeft de administratie niet afgesloten te worden. Wel moet het waterschap ‘bij zijn’ met de boekingen in de administratie. Hiermee wordt bedoeld dat facturen tijdig verwerkt worden, subadministraties tijdig worden overgenomen en de tussenrekeningen zo klein mogelijk gehouden worden. Interne verrekeningen hoeven niet toegerekend te worden.