Welke gegevens kan ik gebruiken om de vragenlijst Internationale Handel in Diensten in te vullen?

De statistiek Internationale Handel in Diensten heeft tot doel het publiceren van gegevens over de dienstenhandel naar en vanuit het buitenland door in Nederland gevestigde bedrijven.

In dit kader ontvangt uw bedrijf elk kwartaal een vragenlijst waarin u in- en uitvoer van de diensten kunt opgeven. Onder de dienstenhandel naar en vanuit het buitenland wordt handel zowel binnen de EU als buiten de EU begrepen.

Als uw onderneming zaken doet met het buitenland brengt dit naast het invullen van deze vragenlijst ook fiscale verplichtingen met zich mee, zoals de btw-aangifte en de opgaaf intracommunautaire prestaties. In deze opgaaf vult u naast de intracommunautaire leveringen ook de intracommunautaire diensten in, die U hebt geleverd aan de ondernemers in andere EU-landen.

Vergelijking opgaaf ICP met uw btw-aangifte.

De leveringen en diensten die u op de opgaaf ICP vermeldt, zijn een specificatie van het bedrag dat u invult in rubriek 3b van btw-aangifte van uw onderneming. Het totaal van de opgaaf ICP moet dus gelijk zijn aan het bedrag dat u over dezelfde periode invult in btw-aangifte van uw onderneming bij Rubriek 3b 'Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU'.

Vergelijking opgaaf ICP met uw gegevens over Internationale handel in diensten.

Voor het controleren van de door u ingevulde vragenlijst, gebruiken wij uw opgaaf ICP en btw-aangifte.
De gegevens daarin vormen een belangrijk referentiekader voor uw uitvoer van diensten binnen de EU.
De gegevens over de intracommunautaire prestaties worden door de Belastingdienst met de andere EU- landen uitgewisseld. Zo krijgen we van de Belastingdienst informatie vanuit andere EU-landen over de intracommunautaire diensten die aan uw onderneming worden geleverd.

Deze gegevens vormen een referentiekader voor uw invoer van diensten vanuit de EU.

Let op! Het onderzoek Internationale Handel in Diensten heeft betrekking op uw totale handel met landen zowel binnen als buiten de EU.

Vergelijking uw btw-aangifte met uw gegevens over Internationale handel in diensten.

De aankoop van goederen en diensten binnen de EU geeft u in rubriek 4b van btw-aangifte van uw onderneming. In de regel zal het bedrag van uw diensteninvoer dat u aan het CBS opgeeft hiervan deel uitmaken, in geval uw onderneming diensten enkel binnen de EU koopt. Na aftrek van door uw onderneming gekochte goederen binnen de EU, is dit bedrag gelijk aan invoer van diensten door uw onderneming binnen de EU.

De aankoop van goederen en diensten buiten de EU geeft u in rubriek 4a van btw-aangifte van uw onderneming. In de regel zal het bedrag van uw diensteninvoer dat u aan het CBS opgeeft hiervan deel uitmaken, in geval uw onderneming diensten enkel buiten de EU koopt. Na aftrek van door uw onderneming gekochte goederen buiten de EU, is dit bedrag gelijk aan invoer van diensten door uw onderneming buiten de EU.

Let op! Deze bedragen worden voor het onderzoek Internationale Handel in Diensten enkel als een referentiekader gebruikt, rekening houdend met de specifieke btw-regelingen voor afzonderlijke goederen en diensten.