Welke cijfers publiceert het CBS over de detailhandel?

Over de detailhandel heeft het CBS de volgende cijfers beschikbaar:

  • Arbeids- en financiële gegevens per bedrijfstak/branche (jaarcijfers)
  • Omzetontwikkeling per bedrijfstak/branche uitgedrukt als indexcijfers in waarde en volume (maand, kwartaal en jaarcijfers)
  • Omzetontwikkeling van internetverkopen uitgedrukt als indexcijfer van postorderbedrijven, webwinkels, multichannel en detailhandel met uitzondering van tankstations en apotheken (maand, kwartaal en jaarcijfers)
  • Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)
  • Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nationale rekeningen
  • Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)
  • Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte
  • Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Achtergrondartikelen zijn:

  • Omzet detailhandel ruim 3 procent hoger in juli
  • Europese webwinkels zetten 390 miljoen om in Nederland