Hoe vaak wordt deze dossierpagina bijgewerkt?

Bijna dagelijks. Op het moment dat er van een onderwerp een nieuw cijfer beschikbaar komt, worden de relevante StatLinetabellen geactualiseerd. Bij belangwekkende ontwikkelingen wordt een persbericht uitgebracht of verschijnt een webartikel. Op de homepage van dit dossier staat een lijst van de meest recente cijfers en artikelen.