Welke cijfers heeft het CBS over woningprijzen?

Het CBS publiceert gemiddelde prijzen van bestaande koopwoningen (in euro’s en als indexcijfer 2010=100), van diverse woningtypen en per landsdeel, provincie, en in de vier grootste gemeenten. Verder de prijsontwikkeling van de kosten voor grond-, weg- en waterbouwprojecten (GWW) (2005=100), de bouwkosten van nieuwe woningen (2010=100). De animatie toont de ontwikkeling van de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen en het aantal transacties.

Met dit bericht geeft het CBS in samenwerking met het Kadaster de prijsontwikkeling weer van de voorraad bestaande koopwoningen. De woning moet op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier. De prijsindex wordt berekend door de verkoopprijzen in de verslagperiode te vergelijken met de meest recente WOZ-waarden van deze verkochte woningen.

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsindexcijfers over de aanschaf van koopwoningen tot prijsindexcijfers van bestaande koopwoningen naar verschillende kenmerken, bijvoorbeeld gemiddelde verkoopprijzen uitgedrukt in euro’s, woningtyperegionale kenmerken.