Hoeveel werkenden zijn er in Nederland en wat is hun arbeidsduur?

© Hollandse Hoogte / John Schaffer

Deze tabel geeft het totaal aantal personen van de werkzame beroepsbevolking in Nederland weer en hun arbeidsduur.

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

U kunt deze tabel zelf aanpassen, klik op de “helpknop” om te zien hoe. Door te klikken op het “downloadicoontje” kunt u de tabel downloaden in o.a. HTML- en CSV-formaat. Voor nadere uitleg en details over deze cijfers kunt u het “tabeltoelichtingsicoontje” (I) aanklikken.