Verzorgt het CBS voorlichting over de nieuwe voorschriften?

Bureau KREDO van het CBS informeert provincies, waterschappen, gemeenten en softwarehuizen over de nieuwe voorschriften ten aanzien van de aanlevering aan het CBS.
Er vinden bezoeken plaats aan individuele provincies. Gemeenten met meer dan 50 000 inwoners worden individueel bezocht. Kleinere gemeenten worden zo veel mogelijk via regiobijeenkomsten geïnformeerd.

Voor een afspraak kan contact gezocht worden met Bureau KREDO.