Wat gaat er veranderen in 2022?

Met ingang van 2022 is het verplicht om de opgavemodule IDEP+ te gebruiken voor het insturen van de statistiekopgave over de internationale handel in goederen. U ontvangt hiervoor de inlogcodes per brief van het CBS. De opgaveplicht wordt vanaf 2022 opgelegd aan de fiscale eenheid voor de btw/ omzetbelasting. In IDEP+ kunt u onder het kopje ‘Bedrijfsstructuur’ zien voor welke bedrijfsonderdelen/ werkmaatschappijen u opgave moet doen voor de betreffende opgaveperiode.

Alle bedrijven met een opgaveverplichting dienen vanaf 2022 de volgende nieuwe velden in te vullen bij de opgave over de intracommunautaire leveringen (ICL):
- Partner ID
- Land van oorsprong
Daarnaast is voor alle stromen (Intrahandel én Extrahandel) het nieuwe veld ‘Transactie’ verplicht. Meer informatie over de inhoud van de statistiekopgave is te vinden in de Handleiding Statistiekopgave IHG 2022