Welke informatie is er nog meer over echtscheidingen?


Over echtscheidingen en de personen die scheiden is gedetailleerde informatie beschikbaar in een uitgebreide tabel over bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, en geboorteland van de ex-partners. Er kunnen allerlei selecties gemaakt worden, bijvoorbeeld naar huwelijksduur en aantal minderjarige kinderen.