Wat is het onderscheid tussen categorie 4.2.4 en categorie 4.2.5?

Het verschil zit in de mate van belang dat een gemeente heeft in bepaalde instellingen. Als de gemeente invloed uitoefent op het beleid en de bestedingen van financiën valt de inkomensoverdracht onder categorie 4.2.4.
Categorie 4.2.4: Overige inkomensoverdrachten aan de overheid (niet Rijk).
Hieronder vallen de overdrachten die verstrekt worden aan instellingen waar de gemeente, zowel qua beleid als financieel, invloed op uitoefent. Een gemeente heeft een belangrijke inbreng wat betreft financiën en beleid bij musea, bibliotheken e.d.
Categorie 4.2.5 omvat de inkomensoverdrachten aan alles waar de gemeente verder helemaal geen invloed op kan uitoefenen. Een amateurvereniging bijvoorbeeld kan een subsidie krijgen van de gemeente, maar mag zelf bepalen wat ze doen met het geld.