Hoe worden de hoogtes van de sancties bepaald?

De hoogte van de sancties wordt bepaald aan de hand van de Tarieventabel Handhaving CBS. In het bestuursrecht dienen sancties evenredig te zijn. Hierom zijn in de tarieventabel de omvang, aard en ernst van de overtreding bepalend voor de hoogte van de op te leggen sanctie. De hoogte van de sanctie wordt bepaald op basis van de grootte van uw bedrijf, de vraag of het gaat om een maand-, kwartaal- of jaarstatistiek en bij de last onder dwangsom het responsgedrag van uw bedrijf.

De reden dat de grootte van uw bedrijf meeweegt in de keuze voor een boetehoogte is dat bedrijven een verschillende draagkracht hebben. Hier wil het CBS rekening mee houden. In de tarieventabel is uitgewerkt waarop de grootteklasse van een bedrijf wordt bepaald.

In de tarieventabel wordt een onderscheid gemaakt tussen de eerste en de tweede op te leggen boete. Dit heeft te maken met het feit dat de bestuurlijke boete een sanctie is die niet voorwaardelijk wordt opgelegd, de bestuurlijke boete moet betaald worden. Om u niet meteen met de hoogst mogelijke boete te belasten, is ervoor gekozen om de bestuurlijke boete op te splitsen in een eerste en iedere volgende overtreding.