Waar vind ik een begrippenlijst?

Het CBS heeft een begrippenlijst. Deze lijst bevat begrippen die gebruikt worden in de statistieken. Door gebruik te maken van dezelfde definities kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken worden.
In deze begrippenlijst is de definitie met een eventuele toelichting en in veel gevallen ook synoniemen van het betreffende begrip opgenomen.