Welke cijfers heeft het CBS over de groothandel?

Een groothandelaar verhandelt goederen aan de industrie, detailhandelaren, andere groothandelaren en andere bedrijfsmatige gebruikers. Over het niveau en de ontwikkeling van opbrengsten en kosten in groothandelsbedrijven zijn jaarcijfers beschikbaar. Deze zijn uitgesplitst naar hoofdactiviteit en grootte van het bedrijf. Ook voor de groothandel zijn er cijfers over werkgelegenheid en lonen. Deze cijfers zijn terug te vinden in de tabel Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008. Daarnaast publiceert het CBS indexcijfers per kwartaal over de omzetontwikkeling van de groothandelsbedrijven.