Hoe wordt duurzaamheid gemeten?

Duurzaamheid wordt gemeten met een set van indicatoren die de kwaliteit van leven beschrijven, zowel ‘hier en nu’, als ‘later’ en ‘elders’. De indicatorenset bestaat uit drie afzonderlijke dashboards die de meest wezenlijke aspecten van het begrip duurzame ontwikkeling zichtbaar maken, te weten (1) de kwaliteit van leven in het hier en nu, (2) de kansen van volgende generaties om hun welvaartsdoelen te realiseren en (3) de invloed die het Nederlandse welvaartsstreven heeft op de welvaart in de rest van de wereld. Voor ieder van de drie dashboards is eerst vastgesteld welke thema’s daarin aan de orde gesteld moeten worden. Vervolgens is gezocht naar indicatoren die elk van deze thema’s zo goed mogelijk beschrijven.