Kan ik mijn akkoordverklaring op een later moment nog wijzigen of intrekken?

U kunt de akkoordverklaring te allen tijde schriftelijk wijzigen. Stuur hiervoor een brief naar Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer B1-40, Postbus 24500, 2490 HA Den Haag of een e-mail naar naar prodcom@cbs.nl. Een akkoordverklaring kan niet met terugwerkende kracht worden ingetrokken.