Wie vullen de gegevens in over Verblijf en Opvang bij Wmo?

Uitgaven met betrekking tot maatwerkvoorzieningen, vallend onder Verblijf en Opvang, hoeven alleen door de centrumgemeente te worden ingevuld. Dit geldt ook voor de verhoudingen tussen algemene en maatwerkvoorzieningen die vallen onder Verblijf en opvang.