Wat kan ik vinden onder dit dossier?

Via dit dossier kunt u informatie terugvinden die het CBS over allochtonen publiceert. De meeste informatie is beschikbaar over de thema’s bevolking, onderwijs, arbeidsmarkt, inkomen en sociale zekerheid. Verder is er op beperkte schaal informatie over thema’s als wonen, gezondheid en criminaliteit. Afhankelijk van het onderwerp zijn de gegevens beschikbaar op verschillende regionale niveaus, zoals provincies, gemeenten en buurten.

De diverse groepen allochtonen die in de tabellen gepresenteerd worden, verschillen vaak van de autochtone bevolking in de opbouw naar achtergrondkenmerken, zoals geslacht, leeftijd en opleiding. Zo was bijvoorbeeld op 1 januari 2010 de autochtone bevolking gemiddeld 12 jaar ouder dan de niet-westers allochtone bevolking. Houd hiermee rekening bij het vergelijken van de cijfers.