Heeft het CBS een StatLinehelpdesk?

U kunt contact opnemen met de Infoservice van het CBS (telefoon 045 5707070).