Betaalt het CBS deelnemers aan een onderzoek?

© CBS

Het CBS kan bij persoonsenquêtes een beloning aanbieden voor deelname aan haar onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een prijs die verloot wordt of een cadeaubon die iemand ontvangt na deelname aan een onderzoek. De vorm en de hoogte van een eventuele beloning verschillen per onderzoek en dit wordt altijd duidelijk in de brief die u van het CBS ontvangt gecommuniceerd. Op de pagina van het onderzoek kunt u meer vinden over de eventuele Beloningen bij specifieke onderzoeken, of klik op de link algemene beleid rondom beloningen.