Waarom wordt geen gebruik gemaakt van bestaande registraties?

Het CBS heeft onderzocht of het mogelijk is bestaande registers te gebruiken voor de statistiek gewasbeschermingsmiddelen. Dat zou de vragenlijst verder kunnen bekorten of overbodig maken. Helaas is dat voor 2020 niet gelukt. Er waren juridische en praktische bezwaren. Ook waren er bezwaren op het gebied van kwaliteit. Maar voor 2024 onderzoeken we opnieuw wat de mogelijkheden zijn. (Zie de brief die hierover eerder dit jaar is verstuurd).

Zie bijgevoegd bestand.