Hoe verschilt de economische zelfstandigheid tussen mannen en vrouwen?

In 2022 was van de bevolking van 15 jaar tot AOW-leeftijd, uitgezonderd scholieren en studenten, 82,7 procent van de mannen en 68,8 procent van de vrouwen economisch zelfstandig. Al een aantal jaren stijgt dit aandeel voor vrouwen. In corona- en crisisjaar 2020 vlakte de groei bij vrouwen af, maar dat herstelde zich in 2021. In 2011 was 56,5 procent van de vrouwen economisch zelfstandig tegen 79 procent van de mannen. Bij mannen volgt het percentage economisch zelfstandigen de conjunctuur. In de vorige economische crisis en ook in 2020 daalde het aandeel economisch zelfstandige mannen en in 2021 steeg dit aandeel weer.