Wordt vergunningsvrije (woning)bouw ook als tijdelijke woningen aangemerkt?

Nee, vergunningsvrije (woning)bouw wordt niet als tijdelijke woningen aangemerkt volgens de door ons gehanteerde definitie.