Ik wil graag betrokken zijn en meedenken over de statistieken. Wat zijn de mogelijkheden?

Per statistiek is er een Gemeentepanel en een Klankbordgroep. Via beide organen ontvangt het CBS kennis en advies van gemeenten voor het verbeteren of aanpassen van de statistiek.

Gemeentepanel

Iedere statistiek beschikt over een Gemeentepanel met daarin contactpersonen van gemeenten die af en toe vragen met betrekking tot die statistiek krijgen en bereid zijn om voorrang te geven aan het beantwoorden hiervan. Deze vragen kunnen gaan over technische aspecten, de kwaliteit van de statistiek, en ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de (richtlijnen van de) statistiek. Ook vragen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden op deze wijze snel beantwoord. Leden van het Gemeentepanel hebben veel inbreng. Per gemeente kunnen meerdere personen lid zijn. Het aantal keren dat er (per e-mail) een beroep op het panel wordt gedaan varieert van één tot enkele keren per jaar. Het beantwoorden van deze vragen neemt weinig tijd in beslag. Het is wel van belang dat er snel wordt gereageerd.

Klankbordgroep

Voordat een uitvraag voor een statistiek definitief wordt met een afkondiging in de Staatscourant moet de Klankbordgroep bijeen worden geroepen. Dit is zo afgesproken met de staatssecretaris van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Klankbordgroep komt in overleg bij elkaar, meestal op het CBS in Den Haag. Bijeenkomsten worden meestal één keer per jaar gehouden en nemen een ochtend of middag in beslag. Gemeenten delen tijdens de bijeenkomst hun kennis over de statistiek of geven advies over de voorgenomen wijzigingen van de richtlijnen en statistiek. Het ministerie, de SVB, het Inlichtingenbureau, de VNG en alle betrokken softwareleveranciers zijn vaste leden van de Klankbordgroep.