Waarom moet ons bedrijf gegevens verstrekken, terwijl levering al plaatsvindt via het Integraal PRTR-verslag?

Het CBS heeft toegang tot dit register en kan over de gewenste afvalgegevens van deze bedrijven beschikken. In principe ontvangen bedrijven die de gegevens via het Integraal PRTR-verslag invullen geen vragenlijst van het CBS. Mocht dat wel het geval zijn dan is mogelijk de reden dat een deel van de gewenste gegevens niet in het verslag beschikbaar zijn. Ook administratieve redenen kunnen de oorzaak hiervan zijn. Daarom verzoeken wij u vriendelijk de vragenlijst alsnog volledig in te vullen of een kopie van deze gegevens samen met de niet ingevulde vragenlijst te retourneren in bijgevoegde retourenvelop.